Kranbalk

Kranbalk

En utav våra större utmaningar på hemmaplan, att bla  tillverka en ny balkkonstruktion till Gunnebo Båtsällskaps båtkran