Industriservice

Vi har mycket kompetent personal för olika arbeten inom all relevant industri. Här utför vi arbeten som driftsunderhåll, reparationer och nybyggnationer. Vi arbetar med allt från pappersbruk till livs och läkemedelsindustri.

Vi arbetar både som total entreprenör och som under entreprenör.