Kranbalk

Project Info

Project Description

En utav våra större utmaningar på hemmaplan, att bla 
tillverka en ny balkkonstruktion till Gunnebo Båtsällskaps båtkran