Certifikat

Certifierad-EN-1090-1_RGB2 ce_1505_SVART2

 

TFL Licenssvets har följande certifikat:

Certifikat 1090

Tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål i EXC1 och EXC2 mot kraven i EN 1090-2 och tillämpliga Eurokoder med nationellt valda parametrar.

Certifikat ISO 3834:

Tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål.